Nota de la Secretaria Política del PSUC viu 27/9/2014

Davant l'aprovació de la Llei de consultes i la convocatòria de la Consulta del 9N volem fer pública la següent declaració: 
 
1. Ens reafirmem en el que varem declarar en el nostre manifest de l'11 de setembre, on dèiem que "El PSUC viu considera que la proposta independentista no és la solució. Davant de la involució centralista i antidemocràtica del govern de l’estat del PP, cal una resposta contundent plantejant un model republicà per l’estat, de democràcia econòmica, social i participativa. 
Defensem el dret a decidir per decidir-ho tot, i en relació a la consulta del 9 N, el PSUC viu ens hem definit pel SI/NO en les dues preguntes. Només estarem d’acord en una consulta que tingui plenes garanties democràtiques. Altres possibilitats només serviran per augmentar la tensió nacionalista, que sempre acaba afavorint a les dretes conservadores nacionalistes, siguin d’aquí o d’allà del l’Ebre."
 
2. Des del PSUC viu hem fet tot el possible per fer una campanya conjunta amb el PCC pel SI/NO
 
3. Des del PSUC viu considerem que EUiA hauria de tenir una posició política en aquest sentit, pensem que és el sentir majoritari del conjunt de l'afiliació, i per tant, la consulta interna és més necessària que mai, per així poder ratificar-se, donant veu als i les afiliades. 
 

Nota informativa sobre la reunió del Comitè Executiu ampliat del 23.9.2014


Tal i com va acordar el Comitè Central, el Comitè Executiu ha estat convocat ampliat a la comissió de redacció dels documents congressuals aprovada pel comitè central. 

Ordre del dia: 

La Secretària Política convoca pels propers i immediats dies al Comitè Executiu ampliat a els termes aprovats al Comitè Central per tal de fixar la posició del Partit al respecte del proces d'unitat comunista.

A l'inici reunió es lliuren els següents documents: 

- Proposta (segona) de la comissió preparatòria del congrés d'unitat comunista. 

- Resposta de PSUC viu a aquesta proposta. 

- Proposta de Protocol de relacions amb el PCE. 

El secretari general, Alfredo Clemente, obre la reunió situant el moment del procés d'unitat. A continuació Albert Miralles i Antonio López, com a membres de la comissió d'unitat del PSUC viu, informen de les reunions de la comissió preparatòria del congrés d'unitat celebrades durant els dies 15 a 18 de setembre. 

Després d'un ampli debat en el qual participen totes les persones assistents s'arriben als següents acords per consens, sense cap vot particular en contra o abstenció. 

 

El PSUC viu continuarà la seva lluita per la despenalització total de l'avortament voluntari

Benvolgudes/Benvolguts camarades:

Des del PSUC viu ens felicitem que el govern del PP hagi retirat l'avantprojecte de llei de Protecció de la Vida del Concebut i els Drets de l'embarassada,  que atempta directament contra un dret fonamental de les dones,  com a resultat de les grans  mobilitzacions pel dret a l'avortament lliure i gratuït que han dinamitat la cohesió interna del PP en aquesta matèria. Una vegada més hem demostrat que amb organització i mobilització social és possible parar a la dreta.

Però no podem baixar la guàrdia ni ignorar que la maquinària més reaccionària de la dreta espanyola s'ha engegat amb la voluntat de tutelar i controlar el cos i les vides de les dones, per la qual cosa entenem que no cessarà el seu intent.

Enfront d'aquesta amenaça, ha de ser tasca de totes les comunistes i tots els comunistes, organitzar una resposta social clara i unitària aquest proper 28 de setembre, Dia d'Acció Global per un avortament legal, segur i gratuït.

Fem una crida al conjunt del partit a sumar-se a la convocatòria del moviment feminista. Per això, durant els propers dies, els comunistes i les comunistes del PSUC viu respondrem amb taules al carrer, en totes aquelles  localitats on ens sigui possible, convocant en la unitat d'acció en les mobilitzacions entorn del dia 28 amb els materials que elabori el moviment feminista.

Volem la retirada definitiva d'aquesta amenaça que atempta contra els drets de les dones i exigim:

-       La despenalització total de l'avortament voluntari.

-       Assegurar la plena capacitat de les dones, incloent les joves, per a prendre decisions sobre les seves vides.

-       La pràctica del IVE(Interrupció Voluntària de l'Embaràs) amb  plena cobertura en la sanitat pública

-       L'elaboració d'un protocol comú per a tot el sistema nacional de salut, que asseguri la prestació efectiva de la IVE a la xarxa sanitària pública.

Les comunistes i els comunistes  responem el 28 de setembre: pel dret a l'avortament, pel dret a decidir.

 

Secretaria de la Dona del PSUC viu

 

CAP AL XVè CONGRÉS DEL PARTIT

El Comitè central en la reunió del 06/09/2014 ha acordat la convocatòria del XVè Congrés pels díes 16, 17 i 18/01/2015, d’acord amb allò que preveuen els estatuts del PSUC-Viu. Alhora, ha ratificat també els importants acords assolits en la darrera reunió del procés d’unitat comunista del 28/07/2014. Ambdós acords s’han aprovat amb el vot favorable de més d’un 80% dels membres del CC.

 

El canvi de la inicialment convocada Conferència nacional pel XVè Congrés, s’ha fonamentat en l’agudització de la crisi política tant catalana com espanyola i en la importància dels propers passos en el procés d’unitat comunista, sobretot, després de la citada reunió del 28/07/2014. Com es diu a l’informe aprovat pel Comitè central i també en la declaració acordada sobre l’11 de setembre, estem en un moment clau perquè l’alternativa a l’esgotament del model sorgit de la Transició sigui favorable als treballadors i treballadores i als sectors populars de Catalunya i del conjunt de l’Estat. El procés d’unitat comunista està també en un moment determinant. La ferma voluntat del PSUC-Viu en l’aplicació dels successius acords que hem anat adoptant al llarg del procés –tant al si del Comitè central, com del Comitè executiu, com a la darrera Conferència nacional de 26/10/2013- han garantit que el procés segueixi malgrat les dificultats. El Comitè central ha ratificat l’aposta per una unitat comunista que expressi la continuïtat amb la trajectòria del PSUC, amb la seva cultura i la seva pràctica orientades sempre cap a la unitat i sense les quals no es pot entendre la història de Catalunya de les darreres dècades i sense les quals será difícil que l’actual situació tingui com alternativa majors cotes de drets i llibertats, tant individuals com col.lectius, polítics, econòmics, socials, culturals i nacionals. Que asseguri també el carácter de classe i nacional del partit resultant; la seva unitat amb el PCE; que permeti acollir al seu si a totes les persones que es reclamen de l’ideal comunista a Catalunya, més enllà d’aquelles que avui militen a les dues organitzacions que protagonitzen ara per ara el procés.

 

Per assolir aquells objectius, el Comitè central ha considerat imprescindible que el procés sigui un procés realment d’unitat, sense voluntat d’imposicions per part de ningú, respectuós amb la pluralitat, paritari i equitatiu i que adopti els acords per la via del consens; en la preparació i celebració del congrés d’unitat. Amb rigor, que es materialitzi en l’acord en el document programàtic (que inclogui els aspectes polítics i estratègics, la concepció del partit, les relacions amb el PCE), en els estatuts, en un protocol de relacions amb el PCE, en els criteris i composició dels òrgans de direcció i en les qüestions patrimonials. Un procés que permeti el més aviat possible i en el marc dels acords del Comitè central i de la reunió d’unitat de juliol, la celebració del congrés d’unitat.

 

En aquest moment històric, el més trascendent en tota la trajectòria del PSUC-Viu, el partit ha de caminar amb la máxima unitat. Cal debatre-ho tot, cal escoltar totes les veus, cal fer-ho amb rigor, cal fer-ho amb decisió per arribar a un objectiu que demanda la situació política i els interessos de la clase treballadora i dels sectors populars. I cal fer-ho amb fraternitat; deixant tota la veu al XVè Congrés del partit, última i decisiva garantía que l’acord que finalment s’adopti ho serà democràticament; que  serà l’expressió de tots i totes els/les camarades.      

 

 

Manifest 11 setembre 2014

L'imperialisme, avui batejat com neoliberalisme, hegemonitzant la globalització i posant-la al seu servei, continua funcionant d’acord amb la lògica del sistema capitalista, buscant el màxim benefici en el mínim de temps. I avui tornem a veure com afloren altra vegada, cada cop amb més força, les tensions pel control de les matèries primeres i l'energia, pel control dels mercats i pel control dels processos de producció i distribució. Aquestes són les causes de les dues grans guerres mundials i de la majoria dels conflictes actuals.

 

El repartiment dels beneficis de l’explotació mundial fins ara es quedava en la seva gran part en les elits dels països del primer món, una altra part més petita en les mans de les poblacions del primer món i les escorrialles, si hi havia, eren pel tercer món. La redistribució actual, amb un món cada cop més multipolar, comporta que el primer món tingui retallades, i les elits traslladen les retallades a les poblacions per mantenir el seu estatus. I altre cop apareix el feixisme per frenar les revoltes i les revolucions populars. Avui veiem com actua a Ucraïna.

 

Recordem avui aquell 11 de setembre de 1973, el cop d’estat a Xile que va acabar amb un intent de via democràtica cap al socialisme. Un exemple més del que l’imperi i els seus sicaris estan disposats a fer per barrar el pas al poder del poble. El PSUC viu fa una crida a assistir a l’acte d’homenatge a Salvador Allende el dia 11 de setembre a les 10.30 hores a la plaça Salvador Allende de Barcelona.

 

La Troika, que es la Comissió Europea (CE), el Banc Central Europeu (BCE) i el Fons Monetari Internacional (FMI), avui tenen el gran objectiu d’un procés constituent (o deconstituent) a Europa per adequar tota l'estructura institucional i legal a la nova realitat, per donar un volta de rosca mes als que fins ara em anat patint com retallades. Tot per mantenir en poder en les mateixes mans. A Espanya li han encarregat retallar 50.000 milions de € mes fins al 2017.

 

I és arribada l’hora de dir prou a aquestes polítiques econòmiques i socials, que en diferents idiomes ens diuen el mateix: resignació, acceptació de sacrificis com única manera de recuperar l'economia (la seva economia), per que ens creiem que no hi ha alternatives. Els pressupostos de la Generalitat del 2014 del govern de CiU tenen retallades amb el suport de ERC. Els pressupostos del 2015 també en tindran??

 

Les polítiques antisocials no es poden imposar per consens, cal imposar-les per la via de la repressió. Per això a Espanya coneixem la llei “mordaza”, les multes i la repressió pels sindicalistes i activistes socials i polítics que desafien el poder.

 

Aquest 11 de setembre el PSUC viu es reafirma com a partit de classe i nacional, laic, republicà y federalista, que treballa junt amb el PCE per un procés constituent en tot l’estat per una nova constitució republicana, federal i solidaria, que reconegui el dret d’autodeterminació. Un procés constituent que permeti la unitat dels treballadors i les treballadores i dels pobles de tot l’estat, per aconseguir junts els drets socials, laborals i nacionals.

 

El PSUC viu ha contraposat sempre al nacionalisme burges que pretén emmascarar la realitat social, el catalanisme popular que defensa els interessos socials en un projecte de país basat en la unitat de les classes populars.

 

El PSUC viu considera que la proposta independentista no és la solució. Davant de la involució centralista i antidemocràtica del govern de l’estat del PP, cal una resposta contundent plantejant un model republicà per l’estat, de democràcia econòmica, social i participativa. Un país no pot ser lliure si el poble no es lliure, per això volem decidir-ho tot, i cridem a la mobilització per fer-ho possible, recollint les millors i diverses tradicions de lluita social i emancipadora de la classe treballadora.

 

Defensem el dret a decidir per decidir-ho tot, i en relació a la consulta del 9 N, el PSUC viu ens hem definit pel SI/NO en les dues preguntes. Només estarem d’acord en una consulta que tingui plenes garanties democràtiques. Altres possibilitats només serviran per augmentar la tensió nacionalista, que sempre acaba afavorint a les dretes conservadores nacionalistes, siguin d’aquí o d’allà del l’Ebre.

 

A Catalunya aquesta tardor ha de ser calenta per les mobilitzacions i per les polítiques alternatives, cal evitar que la dreta nacionalista i la dreta espanyola siguin els protagonistes. Hem d’evitar la repetició de guerres entre banderes per tapar la corrupció i les retallades. Cal impedir que les dretes d’aquí i d’allà puguin reformar el règim de la transició, canviant moltes coses per no canviar el sistema d’explotació vigent, basat en la precarietat laboral i l’exclusió social i la repressió. Volen fer reformes per mantenir la monarquia, el sistema bipartidista monàrquic del PSOE - PP i quan sigui necessari amb suport de CiU i PNB, tot per que el poder continuï en mans de les elits econòmiques i financeres de sempre i sota les ordres de la Troika.

 

Som les forces d’esquerres, socials, sindicals i la ciutadania indignada qui ha de liderar un procés constituent en tot l’àmbit de l’estat, un procés d’unitat i d’empoderament del poble, que plantegi una alternativa comuna de sortida a la crisi que pateixen les persones i que aquest 11 de setembre, i cada dia, ens hem de mobilitzar pels nostres objectius, participant en els actes que tinguin aquests continguts.

 

Volem un procés constituent a tot l’estat que generi esperances de que és possible un país millor, sense injustícies, amb els recursos que avui escapen del frau fiscal, dels paradisos fiscals, de la manca de fiscalitat de les grans empreses i les grans fortunes. Una República Federal que doni resposta als anhels i necessitats de tantes persones, de la immensa majori del poble.

 

El PSUC viu fa una crida a donar suport i recollir signatures per un referèndum per que el poble decideixi el model d’estat, promogut per la Junta Estatal Republicana i les organitzacions del “Acuerdo del Ateneo” de Madrid. Exigim al Govern del PP la convocatòria d'un referèndum consultiu sobre la forma Política de l'Estat, amb la disjuntiva entre monarquia o república, d'acord amb el que disposa l'article 92 de la Constitució.

 

El PSUC viu saluda els processos de confluència en marxa als municipis, que respectant el pluralisme i les diversitats dels seus components, han de sumar forces per guanyar governs locals. En aquest sentit saludem l’aparició de Guanyem a Barcelona. En els processos electorals donarem ple suport al nostre projecte estratègic EUiA.

 

Comitè Central del PSUC viu - 6 de setembre 2014.

 

Pàgina 1 de 442